Få vores Guide til vinterfriluftsliv
Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev.
Tilmeld mig!

Sverige

Sverige består af den østlige del af den skandinaviske halvø og grænser op til Norge og Finland. Sverige er 450.295 km2 og har omkring 10 millioner indbyggere, som giver Sverige en forholdsvis lav befolkningstæthed. Sydsverige er hovedsageligt landbrugsland, mens den største del af Nordsverige er dækket af skov. Derfor lever omkring 85 % af svenskerne også i byområder og størstedelen af landets befolkning lever i den sydlige del af landet.

I alt er Sverige dækket af 60 % skov, men pga. landet store udstrækning i nord-sydlig retning er der stor forskel i vegetationen i landet. Her inddeler man derfor Sverige i fem vegetationsregioner, den sydlige løvskovsregion, den sydlige nåleskovsregion, den nordlige nåleskovsregion, fjeldbirkregionen og den træløse fjeldregion. I den sydlige løvskovsregion, er området især præget af bøg. Elm er desværre næsten forsvundet pga. elmsyge. På de mere sandede arealer vokser især birk og skovfyr. Den sydlige nåleskovsregion præges, som navnet sige, af nåletræer, men der findes også indslag med bl.a. bøg og eg. Den nordlige nåleskovsregion er præget af gran og skovfyr med lidt indslag af birk, el og asp. Møder man ædle løvtræer i dette områder, vil de som udgangspunkt altid være plantet af mennesker, da de ikke naturligt ville vokse i dette klima. Jo længere nord man kommer, jo mere spredt bliver træbevoksningen. Fjeldbirkregionen finder man i lavområderne op mod de store fjelde mod nord og her er det fjeldbirken der udgør den eneste større vegetation. Her forekommer der ofte lavere bevoksning som blomster og lav. Kommer man over en vis højde i fjeldene finder man den træløse fjeldregion. Denne trægrænses højde afhænger af breddegraden og denne landskabstype kan udgøres af gletsjer, frilagte klipper eller områder med lave sommervegetationer.

På trods af Sveriges nordlige beliggenhed, har Sverige tempereret klima med fire tydelige årstider og et relativt mildt klima. Klimatisk set, opdeles landet i tre områder. Den sydlige del med kystklima, den mellemste del med regnfuld fastlandsklima og den nordlige del med subpolarklima. Landets milde klima skyldes påvirkninger fra Golfstrømmen der sender varmere luftstrøg ind over Skandinavien.

Læs mere om vores destinationer i Sverige:

Fulufjället, Rogen

image description
Bedste årstid:Hele året
Populære steder: Fulufjället

Ture og kurser i Sverige