Få vores Guide til vinterfriluftsliv
Du tilmelder dig samtidig vores nyhedsbrev.
Tilmeld mig!

Rogen

Midt i Skandinavien i grænseområdet mellem Sverige og Norge ligger der et stort spændende naturområde med mere end 2000 km2beskyttet natur. Her er sjældne dyr og planter, urgamle træer, særpræget blokterræn, fjeldvidder, gammel skov og krystalklart vand, så her er der oplevelser for alle. Området kaldes også Grænselandet og er inddelt i 9 beskyttede områder med Rogen som det nordligste område i Sverige. Rogen er en stor indsø og landskabet rundt søen giver et særpræget indtryk med sine enorme stenblokke, lav, skæve fyrretræer og små vandlabyrinter.

Området rundt Rogen er et særpræget morænelandskab. Fænomenet findes flere steder, men er specielt tydelig her, og blev også tidlig beskrevet af videnskaben. Området er derfor typelokalitet for den landform som i dag kaldes Rogenmorænerne. Rogenmorænerne er sten og grus som istiden har efterladt i et net af rygge, hvor i mellem der flere stedet blev dannet små vand. Det tilsyneladende uendelige antal vand skaber et krøllet blåt mønster på kortet.

I den hårde morænejord og det kolde, tørre klima dominerer nogen hårdføre planter som fyr, revling, tyttebær, blåbær og nogle forskellige typer lav og mos. Selvom dyrelivet kan virke artsfattigt, er naturreservatet vigtigt for flere truede dyrearter. Bjørn, jærv og odder lever her i området, men disse mødes sjældent. Derimod er der større chance for at se kongeørn. I 70’erne rejste 5 moskusokser fra Dovrefjell ud på vandring og endte og bosatte sig i området nord for Rogen. Nu bor hele den svenske moskosstamme som kun består af en lille hårdfør skare dyr her om vinteren, mens de om sommeren krydser grænsen og opholder sig i Norge om sommeren. Med alt sit vand er Rogen også et rigtigt fiskeparadise med både ørred, røye, stalling, aborre og gedde og om sommeren er der også rener i området, hvor naturreservatet bruges som græsningsområde for tamrener.

Normalt kaldes Elgen for skovens konge, men her i området er den bedre kendt som ”Myras Konge”, altså mosens konge. Mange elge samles i dette område om vinteren, da snedækket er forholdsvis tyndt. Udover om vinteren, så er der størst chance for at se elgen i moseområder og tæt på vandløb, da elgen i dette område elsker at spise vandplanter. De står gerne i timevis og nyder vandplanter og om nødvendigt kunne de finde på at hoppe i vandet og dykke efter dem. Vi mennesker vil ofte holde os væk fra disse moseområder, da vi ville synke igennem, men elgen kan ved at sprede sine 4 tæer gå forholdsvis nemt over disse områder i forhold til sin vægt.

Kano er en fantastisk måde at komme igennem Rogens naturreservat på om sommeren. Det er flot at padle lands Rogens strande og se alle stenblokkene, som man slipper at hoppe imellem eller tage fra Käringsjön ud i labyrinten af små vand. Men det er ikke søndagspadling. De små vand med mange viger hænger nemlig ikke sammen, så du skal være forberedt på at bære kanoen – nogle gange flere hundred meter. Det lunefulde vejr, kan hurtigt forvandle den store indsø Rogen til et farligt padlevand med drilske vindforhold. Alle disse forhold gør område meget velegnet til kanoekspedition i rigtig vildmarksstil.

image description
Bedste årstid:Sommer